Geleidelijke zoet-zout overgangen in Nederland : state of the art huidige problematiek en kennis

N.M.J.A. Dankers, J. Steenbergen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op veel plaatsen worden plannen ontwikkeld voor het realiseren van zoet-zout overgangen en het verbeteren van visintrek. In het kader van het huidige project werd veel tijd besteed aan het verzamelen van alle rapporten. Duidelijk werd dat er zeer verschillende beweegredenen zijn om iets voor de natuur te doen en waar een zoet-zout sticker aangehangen werd. Bij natuurbeschermingsonderdelen van provinciale overheden wordt dikwijls vooral naar zeldzame soorten van het brakke milieu gekeken. Er is een overzicht gemaakt van de beweegredenen, en getracht daarin enige structuur te brengen. Dit heeft geresulteerd in inhoudelijke deelname aan het Zoet-zout platform en de discussies daarin. Het leek nuttiger daar tijd aan te besteden dan weer een rapportage maken over wat er allemaal in andere rapporten staat. Het resultaat is te zien op www.zoetzout.nl. Veel van de ingebrachte punten zijn herkenbaar aanwezig in het concept beleidsvoornemen van LNV (bijgevoegd als bijlage I). Het project heeft dus meer geresulteerd in het ontwikkelen van een kennisbasis en verzameling van rapporten dan in een concrete rapportage, die niet meer zou zijn geweest dan een beknopte samenvatting van goede rapporten. Het is gebleken dat het belangrijk is de zoet-zoutovergangen te zien als een schakel in het gehele waterbeheer, soms genoemd de stroomgebiedbenadering, en als zodanig ook gerelateerd aan de Kaderrichtlijn water. Daarnaast zijn natuurbeschermings aspecten en visserijaspecten belangrijk. Voor de Deltawateren is de praktische kennis van het RIVO uitgewerkt in een meer concreet product. Dat is bijgevoegd als deel 2 van deze rapportage
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.]
Number of pages46
Publication statusPublished - 2004

Keywords

  • fresh water
  • brackish water
  • aquatic ecology

Cite this