Geld als water: Een onderzoek naar de strategische beleidsruimte van het Ministerie van LNV voor het combineren van natuur- en waterinvesteringen

T.A. Vogelzang, B. Enserink, M.A.H.J. van Bavel, W.M. Dicke, D.P. Kamps, L.F. Puister-Jansen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de strategische beleidsruimte van het Ministerie van LNV voor het inbrengen van haar belangen in en het zoeken van strategi-sche partners betreffende de reservering van ruimte voor natuurontwikkeling in andere beleidsarena's. Het gaat daarbij primair om de arena van het waterbeleid. Het onderzoek is opgehangen aan een tweetal concrete beleidsprojecten die momenteel in uitvoering zijn, te weten het Nationaal Bestuursakkoord Water en het project Ruimte voor de Rivier. Daarvoor is in eerste instantie het bestuurlijke en politieke krachtenveld rond deze projecten in kaart gebracht en worden de kansen en bedreigingen die beide projecten voor het Ministerie van LNV inhouden beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal thema's en beleidsvel-den die voor natuur- en waterinvesteringen van belang zijn, waarna de mogelijke strategieën voor het Ministerie van LNV om te interveniëren in het gecombineerde natuur- en waterveld geanalyseerd worden. Het rapport sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages56
  ISBN (Print)9789052429014
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameRapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu
  PublisherLEI

  Keywords

  • water management
  • physical planning
  • nature conservation
  • government policy
  • investment
  • flood control
  • water storage
  • ecology
  • government organizations
  • water policy
  • netherlands
  • environmental policy
  • rivers
  • ecological engineering

  Cite this