Gegevensverzameling voor beoordeling insleeproutes van Afrikaanse paardenpest in Nederland. een kwalitatieve risicoanalyse

C.A. Hoek, M. Swanenburg, G. Nodelijk, C.J. de Vos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Afrikaanse paardenpest (African Horse Sickness, AHS) is een vector-overdraagbare ziekte van paardachtigen, veroorzaakt door het African Horse Sickness Virus (AHSV) dat nauw verwant is aan het virus dat Blauwtong bij herkauwers veroorzaakt. De recente Blauwtong epidemie in Noordwest-Europa heeft laten zien dat lokale vectoren in staat zijn om het Blauwtongvirus (BTV) over te dragen. Het is heel goed mogelijk dat dezelfde of andere lokale vectoren in staat zullen blijken ook het Afrikaanse paardenpest virus over te dragen na een eventuele introductie in deze streken. Een uitbraak van deze ziekte in Nederland zal grote maatschappelijke gevolgen hebben gezien de plaats die het paard in de maatschappij heeft en de verwachting dat 70-90% van de besmette dieren dood zal gaan. Naar aanleiding van de mogelijkheid dat Afrikaanse paardenpest in Nederland wordt geïntroduceerd en de mogelijk ernstige gevolgen, is op verzoek van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie het beleidsondersteunend project “Preventie en bestrijding van Afrikaanse paardenpest in Nederland” (BO-08-010-021) opgestart. Het project kent verschillende onderzoekslijnen waaronder een kwalitatieve risicoanalyse voor insleeproutes van Afrikaanse paardenpest in Nederland, deze risicoanalyse wordt beschreven in dit rapport.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherCentraal Veterinair Instituut van Wageningen UR
Number of pages57
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • horses
  • african horse sickness
  • african horse sickness virus
  • horse diseases
  • vector-borne diseases

Cite this