Gegevens voor aanmelding van mariene Habitatrichtlijngebieden: Doggerssbank, Klaverbank, Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan

O.G. Bos, E.M. Dijkman, J.S.M. Cremer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Nederland kent een aantal gebieden met bijzondere natuurwaarden op zee, die beschreven zijn in het Alterra/RIKZ rapport van Lindeboom et al. (2005). In het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015) (Anonymus 2005) is aangekondigd dat vier van deze gebieden aangemeld zullen worden als Habitatrichtlijngebied in het kader van het Europese Natura 2000 netwerk: (1) de Doggersbank, (2) de Klaverbank, (3) de Noordzeekustzone ten noorden van Bergen en (4) de Vlakte van de Raan bij de Westerscheldemonding. Om gebieden daadwerkelijk de status van Natura 2000 gebied te laten krijgen, moeten allereerst door het ministerie van LNV (directie Kennis) de EU standaardgegevensformulieren ingevuld worden, waarmee de gebieden kunnen worden aangemeld. IMARES is gevraagd een deel van de benodigde gegevens te leveren. In dit rapport zijn deze gegevens verzameld.
Original languageDutch
Place of PublicationTexel
PublisherIMARES
Number of pages60
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C081/08

Keywords

  • north sea
  • eu regulations
  • habitats
  • data analysis
  • assessment
  • natural value
  • nature management
  • habitats directive
  • natura 2000

Cite this