Gebruiksnormen van meststoffen in de praktijk, getoetst in 2004 en 2005

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van dit onderzoek is het toetsen van de voor 2009 geldende gebruiksnormen voor meststoffen (dierlijke mest en kunstmest) in praktijksituaties. De gebruiksnormen voldoen in theorie aan de milieueisen van de EU-nitraatrichtlijn en zijn gebaseerd op veronderstellingen over i) de verdeling van aangevoerde nutriënten over bodem en gewas en ii) het lot van N in de bodem. De toetsing richt zich op deze veronderstellingen. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 1. Leidt strikte toepassing van de gebruiksnormen 2009 op perceelsniveau tot in de wet veronderstelde benutting van meststoffen (gewasopbrengsten)?; 2. Hoeveel minerale stikstof blijft in de bodem in het najaar achter? ; 3. Wat is het lot van N in de bodem? Welk deel komt in het grondwater terecht?; 4. Wat is de invloed van waterhuishouding, grondgebruik, bemesting en graslandgebruik op de nitraatconcentraties in het bovenste grondwater? Dit rapport doet verslag van de resultaten van de eerste 2 meetseizoenen. Per onderzoeksvraag worden voorlopige conclusies getrokken. Voor hardere conclusies zijn meer meetjaren nodig. Het onderzoek wordt voortgezet
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages78
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameKoeien & kansen rapport
PublisherAnimal Sciences Group
No.38
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • nitrogen content
  • nitrate reduction
  • organic nitrogen
  • nitrogen cycle
  • dressings
  • farm management
  • dairy farming
  • nitrogen losses
  • fertilizer application

Cite this