Gebruik van de dunne en dikke fractie van rundveemest getest op Koeien & Kansen-melkveebedrijven : scheidingsresultaten 2010 en 2011 en 2012

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport is het resultaat van onderzoek naar het landbouwkundige en milieukundige effect van mestscheiding op het melkveebedrijf en op de uitvoering van de bemesting met de scheidingsproducten. Het onderzoek is gericht op de vraag of mestscheiding op bedrijfsschaal uitvoerbaar is en bijdraagt aan betere benutting van mineralen uit dierlijke mest. Dit moet het mogelijk maken om de afvoer van mest en de afhankelijkheid van kunstmest stikstof te verminderen. Het onderzoek belicht verschillende aspecten van mestscheiding. Dit rapport gaat in op: 1. De benutting van stikstof (N) en fosfor (P) door gewassen; 2. Effecten op emissie van broeikasgassen en van ammoniak; 3. De economie van mestscheiding; en 4. Controleerbaarheid en handhaafbaarheid van mestscheiding op het bedrijf.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherWageningen UR Livestock Research
Number of pages65
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Koeien & Kansen
PublisherWageningen UR Livestock Research
No.nr. 69

Keywords

  • dairy farming
  • projects
  • animal manures
  • manure treatment
  • separation
  • minerals
  • nitrogen
  • phosphorus
  • use value
  • ammonia emission

Cite this