Gebiedsverkenningen beïnvloedingsgebieden rond natuurkernen van de EHS

H.F. van Dobben, E.P.A.G. Schouwenberg, P.E.V. van Walsum, A.G.M. Hermans, E.P. Querner

  Research output: Book/ReportReportAcademic

  Abstract

  Veel natuurgebieden zijn kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. De kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) staat onder druk van onder meer verdroging en vermesting vanuit omringende landbouwgebieden. In deze studie is aan de hand van drie voorbeeldgebieden (Beerze-Reusel, Hollandse Graven en Nieuwkoopse plassen) globaal in beeld gebracht welke effecten verwacht mogen worden van het opleggen van beperkingen aan de landbouw in de beonvloedingsgebieden. Voor het gebied Beerze-Reusel is tevens een schatting gemaakt van de kostenderving voor de landbouw die deze maatregelen met zich meebrengen, en de opbrengsten in termen van natuurkwaliteit die daar tegenover staan. De studie concentreerde zich hierbij op de hydrologie (waterkwantiteit), maar er is ook aandacht voor effecten op waterkwaliteit en atmosferische depositie. Het blijkt niet mogelijk te zijn generieke richtlijnen te geven voor maatregelen in de beonvloedingsgebieden. Het opleggen van beperkingen aan de landbouw in bufferzones met een vaste breedte is een weinig effectieve maatregel, en maatwerk per gebied is vereist.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages97
  Publication statusPublished - 2003

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.760
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • nature conservation
  • land use
  • hydrology
  • ecology
  • agriculture
  • environmental impact
  • desiccation
  • eutrophication
  • netherlands
  • ecological network
  • measures

  Cite this