Gebiedsstudies naar effecten van vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op bedrijfseconomie en inpassing van agrarisch natuurbeheer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2013 eindigt de huidige budgetperiode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De discussies over verderehervormingen van het GLB in de nieuwe budgetperiode zijn in volle gang. Daarbij wordt onder andere de vraag gesteld opwelke wijze publieke doelen beter verankerd kunnen worden binnen een vergroend GLB. Tegen deze achtergrond zijn in ditwerkdocument verkennende berekeningen uitgevoerd naar inpassing van weide- en akkervogelbeheer op landbouwbedrijvenen naar de bijbehorende inkomensgevolgen bij een vergroening van het GLB. De studie kent een tweeledig doel: (1) berekenenvan de gevolgen van inpassing van weide- en akkervogelbeheer voor inkomens op melkveehouderij- en akkerbouwbedrijvenonder verschillende GLB-scenario’s en (2) analyse van de mate van vergroening van verwachte GLB-hervormingen door in kaartte brengen in hoeverre van de voorgenomen hervormingen een stimulans uitgaat naar agrarisch natuurbeheer.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages97
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu).
No.270

Keywords

  • agri-environment schemes
  • cap
  • agricultural policy
  • business economics
  • birds
  • grassland birds
  • biodiversity
  • farm income
  • dairy farming
  • arable farming

Cite this