Gebiedsgerichte uitwerking Nitraatrichtlijn : mogelijkheden en beperkingen

O.F. Schoumans, A.M. Keessen, J. Runhaar, H. van Rijswick, P. Driessen, O. Oenema, K.B. Zwart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport gaat over de implementatie van de Nitraatrichtlijn. De vragen betreffen de mogelijkheden van (1) uitzondering van grondgebied van toepassing van de Nitraatrichtlijn, (2) een verregaande differentiatie binnen het Nitraatactieprogramma en (3) integratie van de uitwerking van de Nitraatrichtlijn met die van de Kaderrichtlijn Water. Juridisch mogen gebieden uitgezonderd worden, mits onderbouwd, en ook verregaande differentiatie in gebruiksnormen en voorschriften is mogelijk binnen de randvoorwaarden van de Nitraatrichtlijn. Bij differentiatie valt zowel landbouwkundig als milieukundig winst te boeken. De onderbouwing vraagt echter de nodige aandacht. De kosten voor overheid en burger zullen toenemen bij een differentiatie die beduidend verder gaat dan het huidige Nitraatactieprogramma. Het Nitraatactieprogramma is onderdeel van stroomgebiedbeheersplannen. Verregaande integratie is onmogelijk, omdat niet aan alle eisen van de Nitraatrichtlijn kan worden voldaan in stroomgebiedbeheersplannen. Ook de motie Van der Vlies beperkt in de praktijk een verregaande integratie. Synergie is wel te bereiken op het gebied van monitoring.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages90
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2062
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nitrates
  • soil chemistry
  • directives
  • environmental management
  • netherlands
  • fertilizer application
  • manure policy

Cite this