Geïntegreerd ruimtelijk evaluatie-instrumentarium voor natuurontwikkelingsscenario's (GREINS); koppeling van ecologische modellen aan de hand van een voorbeeldstudie in het stroomgebied van de Beerze-Reusel

H.F. van Dobben, J.A. Klijn, F.J.E. van der Bolt, J. Kros, A.H. Prins, E.P.A.G. Schouwenberg, P. Verburg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

GREINS is een set van gekoppelde procesmodellen die geografisch expliciete informatie bewerken, teneinde uitspraken te doen over de kansrijkdom van natuurontwikkeling op regionale schaal. Vier modellen worden gebruikt om de ontwikkelingen in respectievelijk hydrologie, bodem, vegetatie en natuurbehoudswaarde te beschrijven. Deze modellen zijn gekoppeld door een centrale database. De modelinvoer bestaat uit de regionale abiotiek (bodemkaart, geologische kaart, hoogtekaart, depositie, vegetatiestructuur, beheer); de uitvoer geeft de "natuurbehoudswaarde", een gegeneraliseerde maat voor de botanische biodiversiteit. Dit rapport beschrijft op globale wijze een aantal verbeteringen die zijn aangebracht in het model GREINS. Deze verbeteringen betreffen vooral het ruimtelijk oplossend vermogen, de technische efficiëntie van de koppeling tussen de modellen, en de detaillering van het effect van abiotische condities. Als voorbeelden van mogelijke uitvoer worden kaarten gegeven van een aantal ecologische toestandsvariabelen in het Beerze-Reuselgebied, zoals berekend voor de huidige situatie.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages45
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
No.407

Keywords

 • ecology
 • models
 • simulation models
 • linkage
 • case studies
 • watersheds
 • instrumentation
 • integration
 • physical planning
 • noord-brabant
 • nature

Cite this