Geïntegreerd modelinstrumentarium toegepast op regionaal niveau; case studie: beregeningsverbod Noordbrabants melkveebedrijf

B.J. van den Broek, P. Kabat, K. Metselaar, J.G. Wesseling

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademic

  Abstract

  Voor een representatief Noordbrabants melkveebedrijf is onderzocht wat de gevolgen zijn als de beregening uit grondwater wordt beperkt. Voor drie veldpodzolgronden zijn vier beregeningsscenario's doorgerekend. Met het model SWAGRAM zijn de gewasopbrengsten als functie van de vochtvoorziening gekoppeld met de voerbehoefte van de veestapel en het graslandgebruik. Deze blijken een belangrijke besparing op te leveren voor de grondwateronttrekking vanwege de lage beregeningsefficiëntie in het voorjaar. Het nettoresultaat is dat de arbeidsopbrengst voor de ondernemer door het tijdelijk beregeningsverbod zelfs toeneemt omdat wordt bespaard op beregenignskosten.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationWaarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 89-94
  EditorsJ.F.T. Schoute, L.M. van den Berg, H. Farjon, J.H.A.M. Steenvoorden
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this