Garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nederlandse garnalenvisserij vindt plaats langs de gehele Nederlandse, Duitse en Deense westkust. In het afgelopen decennium is de inzet van deze visserij fors toegenomen. Een deel van deze visserij vindt plaats binnen Natura 2000 gebieden; de garnalenvisserij is binnen die gebieden gereguleerd onder de Wet natuurbescherming. Deze gebieden zijn de Noordzeekustzone, Vlakte van de Raan, Voordelta, Waddenzee, Westerschelde en Oosterschelde. De vergunde garnalenvisserij intensiteit is beoordeeld op haar ecologische effecten aan de hand van een gesteld ijkjaar (2015). Visserijintensiteiten die boven dit ijkpunt uitkomen kunnen aanleiding geven tot heroverweging van die ecologische beoordeling. WMR monitort in opdracht van LNV de visserijintensiteit binnen de Natura 2000 gebieden om zodoende binnen een lopend jaar zicht te houden op de visserij-intensiteiten. In dit rapport presenteren we de laatste getallen over het jaar 2020. De resultaten laten een duidelijke toename in 2020 zien in vergelijking met de jaren 2018 en 2019. In 2020 komt het aantal visuren in de Vlakte van de Raan ruim boven het ijkjaar uit, net zoals het geval was vanaf 2016. Ook in de Oosterschelde is dit het geval maar daar is de inspanning lager dan in de piekjaren in 2016 en 2017. In de Noordzee kustzone komt het aantal visuren net boven het ijkjaar uit waarbij de Waddenzee en Westerschelde net onder de inspanning uit het ijkjaar blijven. Er is een duidelijke seizoenstrend met vooral visserij rondom de zomermaanden met uitzondering van de Oosterschelde waar in de maand december veel uren zijn gemaakt. Overige berekende indicatoren over de visserij, zoals de snelheid waarmee gevist word, alsook de dekking tussen visuren berekent met behulp van VMS en de logboeken en waargenomen maandtrends laten geen ander beeld zien dan in de jaren daarvoor gerapporteerd werd.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages21
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C013/21

Cite this