Ganzenoverlast, perceptie en oplossingen

T.C.P. Melman, R. Buij, K. Koffijberg

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Overwinterende ganzen trekken in het beleid veel aandacht. Met name in de
noordelijke provincies houdt de toename van de brandgans (Branta leucopsis) de
gemoederen bezig. De provincies streven een beleid na dat overlast voor boeren
en voldoen aan internationale verplichtingen in balans houdt. Zij hechten sterk
aan draagvlak en overleggen intensief met alle betrokkenen (agrariërs, jagers,
terreinbeheerders, natuurbeschermers). Over het algemeen blijken de ideeën over effectieve reductie van schade sterk uiteen te lopen bij verschillende belangengroepen. Agrariërs hebben weinig fiducie in de werking van opvanggebieden. Ecologen stellen dat populatiereductie door afschot niet tot evenredige schadereductie leidt. Hoe hier verder te komen?
Original languageDutch
Pages (from-to)216-219
JournalDe Levende Natuur
Volume118
Issue number6
Publication statusPublished - 22 Dec 2017

Cite this