Ganzen en ganzenschade in Nederland: Overzicht van kennis en kennishiaten voor effectief beleid

Ralph Buij, Kees Koffijberg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport geeft een samenvatting van de belangrijkste ontwikkeling in aantallen ganzen, de aard en het volume van de geregistreerde ganzenschade in Nederland en het aantal ganzen dat in Nederland in het kader van het provinciale beleid aan de populatie wordt onttrokken. Tevens doet het een eerste verkennende analyse naar de relatie tussen aantallen en schade op grond van gegevens uit de provincie Friesland. Daarnaast wordt een meer algemeen overzicht geven van problemen die door ganzen kunnen worden veroorzaakt en welke factoren van belang zijn bij de interpretatie van de gesignaleerde ontwikkelingen. De uitkomst van deze kennissynthese dient enerzijds als bouwsteen ter voorbereiding van het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade over de ganzenaanpak en anderzijds als nadere onderbouwing van voorstellen om tot een kwaliteitsverbetering in de schaderegistratie en registratie van afschot en vangsten te komen. Deze zijn belangrijk geworden nu er ook op flyway-schaal, onder de vlag van het European Goose Management Platform en AEWA beleid wordt ontwikkeld om het conflict tussen ganzen en landbouw op internationale schaal aan te pakken.---This report summarises all available information regarding trends in goose numbers, phenology and breeding success in The Netherlands and the development of crop damages; and puts these in an international context. Besides, for the first time a national overview of the number of geese that is killed under derogation is presented on the level of the 12 provinces, which are responsible for goose management. Also goose numbers and developments in damage are analysed for the province of Friesland, along with a more general review about the aspects that may confound comparison of goose numbers and crop damage statistics. The results presented in this report serve as input for a national advisory committee, which has been installed to advise the provinces on their management policies regarding conflicts caused by breeding and wintering geese.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages69
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameWageningen Environmental Research rapport
No.2965
ISSN (Print)1566-7197
NameSovon-rapport
No.2019/67

Cite this