Functies in het westelijke veenweidegebied : stand van zaken en beleidsontwikkelingen : quick scan t.b.v. waarheen met het Veen

T.A. Vogelzang, M.A.H.J. van Bavel

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Deze notitie bevat een analyse van het huidige en toekomstige landbouwbeleid in het Westelijk Veenweidegebied en de mogelijke gevolgen daarvan. Daartoe wordt in eerste instantie geïnventariseerd welke ontwikkelingen er momenteel gaande zijn met betrekking tot landbouw, landschap, natuur, recreatie en grondprijzen in het Westelijk Veenweidegebied. Vervolgens wordt er bezien welke uitspraken daarover gedaan worden in een aantal recente beleidsnota’s. Het betreft hierbij onder andere de Nota Ruimte, de Agenda Vitaal Platteland en de Agenda voor de Westelijke Veenweidegebieden. De hervorming van het Europese zuivelbeleid en de consequenties daarvan komen aan de orde in bijlage 1. Dat bevat het verslag van een inleiding die onlangs voor het Ministerie van LNV gehouden is.Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen die de diverse beleidsontwikkelingen zullen hebben voor de toekomst van de landbouw in het gebied. De notitie eindigt met een enkele discussiepunten.
  Original languageDutch
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherLEI
  Number of pages25
  Publication statusPublished - 2005

  Keywords

  • agricultural policy
  • rural development
  • peat grasslands
  • nature
  • recreation
  • agriculture
  • landscape planning

  Cite this