Friese en Groninger Kwelderwerken: monitoring en beheer 1960-2014

W.E. van Duin, H. Jongerius, A. Nicolai, J.J. Jongsma, A. Hendriks, C. Sonneveld

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een belangrijk ecologisch doel voor de Waddenzee is een zo groot en natuurlijk mogelijk areaal kwelders. Mede daarom wordt in de half-natuurlijke kwelderwerken langs Friese en Groninger vastelandskust het beheer geleidelijk aangepast naar duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring door
Rijkswaterstaat van hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering. Het gemiddelde areaal kwelder en pionierzone voldoet ruimschoots aan de voor de kwelderwerken gestelde eisen. Echter door opslibbing worden kwelders hoger, waarbij de vegetatie door successie verandert en er uiteindelijk een soortenarme vegetatie van Zeekweek kan ontstaan. Een bijkomend effect in de kwelderwerken is dat er door successie, op termijn, weinig ruimte overblijft in de overgangszone van laaggelegen wad naar hooggelegen horizontaal uitbreidende kwelder voor pioniervegetatie met Zeekraal, terwijl de Waddenzee daar het belangrijkste gebied voor is. Beweiding vertraagt weliswaar de ontwikkeling naar climaxvegetatie, maar voor grotere algehele natuurlijkheid zou meer dynamiek, waarbij aangroei en afslag van kwelders in evenwicht zijn door cyclische successie, uitkomst kunnen bieden. Er gaat onderzocht worden of een aangepast beheer van de rijshoutdammen hierbij kan helpen.

Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWOT Natuur & Milieu
Number of pages95
DOIs
Publication statusPublished - 2016

Publication series

NameWOt-technical report
No.68
ISSN (Print)2352-2739

Keywords

  • salt marshes
  • monitoring
  • vegetation
  • ecological succession
  • nature conservation
  • nature management
  • groningen
  • friesland
  • salt marsh soils
  • coastal areas

Cite this