Frame Construction in Interaction

M.N.C. Aarts, C.M.J. van Woerkum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paperAcademicpeer-review

  Abstract

  Het framing concept wordt gebruikt om te begrijpen hoe mensenover bepaalde verschijnselen en gebeurtenissen (willen) praten ineen specifieke interactiesetting. Daarbij wordt ruwweg een onder-scheid gemaakt tussen een cognitieve en een interactieve benade-ring. De cognitieve benadering benadrukt de wijze waarop framesworden opgeslagen in het geheugen en in volgende interacties wor-den ingezet. Bij een interactieve benadering gaat de aandacht naarde constructie van frames in interactie met het oog op het bereikenvan bepaalde doelen. In dit artikel onderzoeken de auteurs hoe beidebenaderingen zich tot elkaar verhouden door het proces van framingen het gebruik van cognities te analyseren op het niveau van interac-tie
  Original languageEnglish
  Title of host publicationMOPAN 2005. Multi-Organisational Partnerships, Alliances and Networks. Engagement., 12th MOPAN International Conference, Pontypridd, UK, 22-24 June 2006
  EditorsN. Gould
  Place of PublicationExeter, UK
  PublisherShort Run Press
  Pages229-237
  VolumeMOPAN 2005
  ISBN (Print)9781840541427
  Publication statusPublished - 2006
  Event12th MOPAN International Conference 2005 - Glamorgan, United Kingdom
  Duration: 22 Jun 200524 Jun 2005

  Conference

  Conference12th MOPAN International Conference 2005
  CountryUnited Kingdom
  CityGlamorgan
  Period22/06/0524/06/05

  Cite this