Fosfor- en kaliumhuishouding in kwelafhankelijke schraalgraslanden

R.H. Kemmers

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Op 14 standplaatsen verspreid over zeven natuurterreinen werd onderzoek gedaan naar de fosfor- en kaliumhuishouding van kwelafhankelijke schraalgraslanden. Er werden monsters verzameld van gewas, bodem en bodemvocht ter bepaling van relevante chemische componenten en redoxpotentialen. Via correlatief onderzoek is gezocht naar verbanden tussen variabelen die bij de fosforhuishouding zijn betrokken. Met een chemisch speciatiemodel is nagegaan of gevonden verbanden zijn te verklaren vanuit de oplosbaarheid van Fe-, Al- en Ca-P mineralen. Op 9 standplaatsen wordt de productiviteit van de vegetatie beperkt door fosfor en op 3 door stikstof. Op twee plaatsen komt een co-limitatie voor. De K-productie van het gewas is gecorreleerd aan de N-productie maar niet aan de P-productie. De stikstofbeperkte vegetaties komen voor op standplaatsen met zeer hoge gehalten oxalaatextraheerbaar fosfor in de bodem. Bij fosforbeperkte vegetaties kon niet worden aangetoond dat een dominante aanwezigheid van Ca-ionen de membraanpermeabiliteit voor fosfaat verminderd. De fosfaatbeschikbaarheid in kwelmilieus blijkt fysisch-chemisch gecontroleerd te worden. De fosfaatconcentratie kan niet verklaard worden uit de oplosbaarheid van Ca-P maar uit die van Al-P en Fe-P mineralen. Lagere redoxpotentialen leiden door het in oplossing komen van varisciet eerst tot hogere en daarna door de vorming van vivianiet tot lagere fosfaatconcentraties.
  Original languageUndefined/Unknown
  Place of PublicationWageningen
  PublisherSC-DLO
  Number of pages62
  Publication statusPublished - 1999

  Publication series

  NameRapport
  No.699

  Cite this