Fosfaatpilot Noord- en Midden-Limburg; plan van aanpak en monitoring

I.G.A.M. Noij, P.J.T. van Bakel, R.A. Smidt, H.T.L. Massop, W.J. Chardon

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit plan van aanpak en monitoring van maatregelen tegen fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied zal worden gebruikt voor het proefproject Fosfaatpilot Noord- en Midden- Limburg, dat de Dienst Landelijk Gebied uitvoert in het kader van de Reconstructie van de Zandgebieden. Een gebiedsdiagnose is ontwikkeld en uitgevoerd om de landbouwpercelen met de grootste risico¿s te identificeren, en om voor deze percelen de meest geschikte maatregelen te vinden: uitmijnen, samengestelde diepe drainage met niveauregeling of maatregelen tegen oppervlakkige afspoeling. Daarnaast zijn een drietal andere maatregelen beschouwd: een groot en een klein vloeiveld voor het zuiveren van oppervlaktewater uit landbouwgebied, de wasmachine voor het bewust uitspoelen van fosfaat uit voormalige landbouwgrond ter voorbereiding op natuurontwikkeling, en het omleiden van landbouwwater voor de verbetering van de waterkwaliteit van een herstelde beek. De gebiedsdiagnose was gericht op het perceelsniveau en bestond uit een hydrologische analyse van emissieroutes op basis van karteerbare kenmerken en een analyse van de verspreiding van fosfaatbronnen in het studiegebied door middel van een enquête en aanvullend grondonderzoek. Op de percelen die zijn aangewezen voor de maatregelen zullen metingen (P, N) aan bodem en water met en zonder maatregel worden uitgevoerd om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van de maatregelen. Het monitoringplan is gericht op opschaling van de resultaten van de maatregelen naar grotere delen van Limburg
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages127
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1255
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • surface water
 • water pollution
 • phosphates
 • sandy soils
 • environmental protection
 • drainage
 • monitoring
 • rural areas
 • netherlands
 • reconstruction
 • noord-limburg
 • midden-limburg

Cite this