Fosfaatparameters van landbouwgrond en bagger ter voorkoming van eutrofiering bij het verondiepen van diepe plassen : Advies bij een helpdeskvraag

G.F. Koopmans, W.J. Chardon, J. Harmsen, P.A.I. Ehlert

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Ministeries van LNV, V&W en VROM stellen gezamenlijk beleid op voor het gedeeltelijk dempen van diepe plassen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.. Punt van zorg is vooral de geïsoleerde plassen (geen uitwisseling met ander water). Hier wil na opvulling van de plassen wel eens een veel te hoog fosfaatgehalte ontstaan waardoor eutrofiëring ontstaat. Bij het ontwikkelen van het beleid dat resulteert in een handreiking komt de volgende vraag naar voren: “Is het mogelijk met een eenvoudige analyse of test van de in de plas te brengen grond of bagger te voorspellen welke invloed de grond of bagger heeft op het oppervlaktewater in de plas?” Landbouwgrond, met name de bouwvoor, bevat meestal dusdanig veel fosfaat dat ontraden wordt om dit materiaal als afdeklaag in een diepe plas te gebruiken
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages34
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • ponds
  • eutrophication
  • soil chemistry
  • phosphates
  • earth moving
  • soil quality

Cite this