Flower Life: ontwikkeling duurzame bloembehandelingstechnologieën

E.J. Woltering, H. Harkema

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Adequate behandeling van snijbloemen ter voorkoming van ethyleeneffecten, vatverstopping en blad(vergelings)problemen is een noodzaak bij langdurige bewaring en transport. De middelen die hiervoor beschikbaar zijn worden toegepast als voorbehandeling, transportbehandeling of nabehandeling. Een aantal van deze middelen bevat stoffen die vanuit duurzaamheidsoogpunt minder wenselijk zijn, zoals (zware) metalen. Binnen dit project is gezocht naar natuurlijke of natuuridentieke verbindingen met geen of minder milieubezwaren om een aantal van de bovengenoemde fysisch/fysiologische defecten te behandelen. Hierbij zijn we uitgegaan van bestaande verbindingen met al een gedocumenteerd effect op bv. bacteriegroei of ethyleensynthese, dit effect hoeft niet niet per se in snijbloemen te zijn aangetoond. Hiernaast is als belangrijk duurzaamheidscriterium vooral gekeken of de betreffende stof vermeld wordt op lijsten van bv. “toegestane middelen in biologische productie methode”, “verbindingen met GRAS status” of “toegestane additieven in voedingsmiddelen (E-nummers)”. Er zijn na literatuuronderzoek zo’n 150 verbindingen geselecteerd waarvan er na overleg met o.a. de onderzoeksbegeleidingscommissie (OBC) zo’n 60 op de shortlist zijn gekomen. Hiervan zijn er ongeveer 40 getest op snijbloemen (anjer, roos, lelie). Naast laboratorium experimenten zijn er met een beperkt aantal middelen en/of combinaties testen onder praktijkomstandigheden gedaan. De anti ethyleen verbindingen die zowel wat betreft werkzaamheid als vanuit milieuoogpunt goed scoorden zijn amino ethoxy vinylglycine (AVG, Retain) en, in mindere mate 1-MCP. Een aantal andere middelen met positief effect op bloemkwaliteit (boorzuur, 2,4 pyridine dicarboxylaat [PDCA]) vertoonden onacceptabele bladschade. De anti bacteriële middelen die goed scoorden zijn EDTA en, in mindere mate poly aspartic acid (PAA) en lysozyme. Het onderzoek biedt diverse aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling en formulering van deze middelen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen UR Food & Biobased Research
  PublisherWageningen UR - Food & Biobased Research
  Number of pages57
  ISBN (Print)9789461733382
  Publication statusPublished - 2012

  Publication series

  NameRapport / Wageningen UR Food & Biobased Research
  PublisherWageningen UR Food & Biobased Research
  No.nr. 1340

  Keywords

  • ornamental plants
  • cut flowers
  • cut flower preservatives
  • vase life
  • ethylene
  • agricultural research

  Cite this