Flora en fauna geassocieerd met mosselpopulaties in de Oosterschelde en Voordelta in 2009

J.W.M. Wijsman, A.G.M. Engelberts, A. Brink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de periode van 5 tot en met 25 augustus 2009 zijn er bemonsteringen uitgevoerd van hangcultuur mosselen, mosselpercelen en MZI’s. In totaal zijn er 30 monsters genomen in de Voordelta en de Oosterschelde. In deze studie zijn 65 exoten geïdentificeerd die in potentie zouden kunnen worden geïntroduceerd met de zuid-noordtransporten van de mosselen. Tevens zijn er monsters genomen van MZIinstallaties, de hangcultures en bodemmosselen in de Oosterschelde en de Voordelta. Van de 116 aangetroffen soorten in de monsters uit de Oosterschelde waren 12 soorten gekenmerkt als exoot. In de MZI’s, die een relatief korte tijd in de Oosterschelde hangen zijn er in absoluut getal niet minder, maar wel andere soorten exoten aangetroffen dan in de bodemcultuur.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages32
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.no. C019/10

Keywords

  • mussel culture
  • shellfish fisheries
  • aquatic animals
  • monitoring
  • eastern scheldt
  • voordelta

Cite this