Flexibilisering van gebruiksnormen : verkenning van perspectieven voor de akkerbouw

W. van Dijk, H. Brinks, R. Postma

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

In dit onderzoek is nagegaan welke mogelijkheden er zijn om binnen milieurandvoorwaarden te komen tot systemen van flexibele gebruiksnormen, waarbij rekening wordt gehouden met de perceels- en bedrijfskenmerken. Er is gekeken naar zowel de stikstof- als fosfaatgebruiksnormen. Globaal kunnen er drie differentiatiesystemen worden onderscheiden: 1) het van tevoren vaststellen van een gedifferentieerde norm (inspanningsverplichting) of systemen met gedifferentieerde normen met controle achteraf via 2) het N-overschot of via 3) bepaling van de hoeveelheid minerale bodem-N in de herfst (resultaatverplichting).
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Edition17 aug
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 17 Aug 2011

Keywords

  • arable farming
  • fertilizer application
  • nutrient accounting system
  • nitrogen
  • phosphate
  • standards

Cite this