Fijn stof tot nadenken

Research output: Book/ReportInaugural speechPopular

Abstract

In zijn rede ‘Fijn stof tot nadenken’ gaat prof. Krol in op de luchtkwaliteit in Nederland voor wat betreft fijnstof. Dit zijn deeltjes kleiner dan tien micrometer (1 micrometer is een duizendste millimeter) die vanwege hun geringe massa in de lucht blijven zweven. Berekend is dat aan deze deeltjes, die via de longen in het lichaam komen, in Europa 384.000 vroegtijdige sterfgevallen zijn toe te schrijven (in het jaar 2000). De situatie in delen van Polen, de Po-vlakte, Hongarije en België en Nederland steekt daar nog eens ongunstig tegen af, waardoor de gemiddelde levensverwachting er twee jaar lager uitkomt. Vooral kleine fijnstofdeeltjes (<2,5 micrometer) hebben een duidelijke relatie met gezondheidseffecten, op grond waarvan de EU per 2015 nieuwe normen voorschrijft
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen UR
Number of pages28
Publication statusPublished - 2007

Keywords

  • air pollution
  • dust
  • dust control
  • air pollutants
  • risk reduction
  • government policy
  • netherlands
  • particulate matter
  • public speeches

Cite this