Fecale belasting van oppervlaktewater door af- en uitspoeling van mest; richtgetallen voor fecale contaminatie van zwemwater door uit- en afspoeling van mest uit landbouwpercelen; 2e herz. versie

G. Mol, H.S.D. Naeff, L.T.C. Bonten, C.L. Beek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ten behoeve van de herziening van de Europese zwemwaterrichtlijn is de bijdrage aan de bacteriologische verontreiniging van zwemwater door af- en uitspoeling van mest uit landbouwpercelen gekwantificeerd. Bacteriologische verontreiniging wordt aangeduid met de zgn. indicator-organismen E. coli (EC) en intestinale enterokokken (IE). Middels een eenvoudige rekenregel is de af- en uitspoeling van EC en IE uit landbouwpercelen voor 24 bodem-diertype combinaties bepaald. EC en IE vrachten naar het zwemwater gedurende het zwemseizoen varieerden van nagenoeg nul op de meeste zandgronden tot vrachten ter grootte van ongeveer 1013 kve/ha op klei en veengronden. Voor de meeste mestsoorten op klei- en veengronden tenderen de gemiddelde belastingen naar ongeveer 1010 kve per ha per zwemseizoen. Er zijn in deze studie geen aanwijzingen gevonden voor seizoensinvloeden. Verder bleken de belangrijkste bronnen van variatie, te weten de aangevoerde hoeveelheid bacteriën in de mest, de verblijftijd (transportsnelheid) in de bodem, en de afbraaksnelheid, allen een significante bijdrage te leveren aan de uiteindelijke variaties in de belasting van het zwemwater.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages45
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1215

Keywords

  • water pollution
  • faeces
  • animal manures
  • eu regulations
  • agricultural land
  • swimming water

Cite this