Fean wetter buorkje II : Samenvattende rapportage praktijkproeven hoger zomerpeil Fries Veenweidegebied 2007-2008

D.L. Durksz, J. Visscher, T. Steenbruggen, A. Suilen, J. Hager, E. van Essen, J. Berkum, K. Kooistra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân zoeken naar een vorm van peilbeheer die de bodemdaling in het Friese veenweidegebied vertraagt, maar een sterke landbouw niet in de weg staat. De oplossing wordt gezocht in hoger zomerpeil. Daarbij is ’s zomers, wanneer vanwege de lagere grondwaterstanden en de hogere temperaturen 90% van de bodemdaling plaatsvindt, de drooglegging 60-70 cm, terwijl die ‘s winters 90 cm blijft.
Original languageDutch
Place of Publication[S.l.
Number of pages50
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • water management
 • regulation
 • peat soils
 • soil water
 • farm management
 • monitoring
 • dairy cattle
 • water level
 • peat grasslands
 • water level management
 • friesland

Cite this