Farmers, traders and a commodity exchange: institutional change in Ethiopian sesame markets

G.W. Meijerink

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Farmers, traders and a commodity exchange -

institutional change in Ethiopian sesame markets

Gerdien W. Meijerink

When one thinks of Ethiopia, sesame is not the first that comes to mind. Sesame, however, is Ethiopia’s second most important agricultural export, and an important income source for many small-scale farmers. Ethiopia’s government established the Ethiopian Commodity  Exchange (ECX) to improve the marketing of sesame.

This study explores the impact of the ECX on the institutions undepinning sesame markets, by interviewing farmers and traders before and after the ECX became mandatory for sesame trade in 2009. It finds that the ECX improved transparency in sesame markets, and as a result improved farmers’ beliefs about opportunistic behaviour of traders, and farmers’ willingness to establish long-term relational contracting with traders. It finds however, that the ECX deteriorated the social capital relations between traders, resulting in a decrease in trade credit between traders.

Boeren, handelaren en een goederenbeurs -

Institutionele cerandering in Ethiopische sesam markten

Gerdien W. Meijerink

Denkend aan Ethiopië, is sesame niet het eerste dat opkomt. Toch is sesam het twee na belangrijkste export product van Ethiopië en een belangijkre bron van inkomsten voor veel kleinschalige boeren. De overheid van Ethiopië heeft de Ethiopische Goederen Beurs (ECX) opgericht om de marketing van sesame te verbeteren.

Deze study verkent de invloed van de ECX op de instituties die sesam markten ondersteunen, door boeren en handelaren te interviewen voor en na het verplicht worden van de ECX voor sesamenhandel in 2009. Het vindt dat de ECX de transparantie in sesam markten heeft verbeterd, waardoor het beeld dat boeren hebben over opportunistich gedrag door handelaren verbeterde, en waardoor boeren sneller geneigd zijn op langere termijn een contractrelatie met handelaren aan te gaan. Het vindt daarentegen ook dat de ECX sociaal kapitaal relaties tussen handelaren heeft doen verslechteren, waardoor er minder handelskrediet tussen handelaren verstrekt wordt.

 

 

Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • Bulte, Erwin, Promotor
Award date2 Dec 2014
Place of PublicationWageningen
Publisher
Print ISBNs9789064648274
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • sesame
  • marketing
  • trade
  • markets
  • commodity exchanges
  • ethiopia

Fingerprint Dive into the research topics of 'Farmers, traders and a commodity exchange: institutional change in Ethiopian sesame markets'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this