Factsheet onderwater- en drukdrainage : Veelgestelde vragen over onderwaterdrainage en drukdrainage

J.J.H. van den Akker, Henk Alkemade, Merit van den Berg, Martine Bijman, Niek Bosma, Gilles Erkens, Everhard van Essen, Francis de Graaf, Henk van Hardeveld, Frouke Hoogland, I.E. Hoving, Erik Jansen, Klaas de Jong, Klaas Kooistra, Hans Manker, Chris Naarden, Leon de Rouw, Annette van Schie, Jan Strijker, L.C.P.M. StuytBernardien Tiehatten

Research output: Other contributionPamphlet

Abstract

Dit document geeft een antwoord op de meeste gestelde vragen over onderwaterdrainage en drukdrainage. Het document is samengesteld door de deelnemers aan de Deelexpeditie Onderwaterdrainage van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. De informatie is afkomstig van de deelnemers zelf, die actief betrokken zijn bij verschillende projecten met onderwaterdrainage en/of drukdrainage in Nederland, uit diverse rapporten en uit de Deltafact onderwaterdrainage van STOWA. De antwoorden in dit document geven een tussenstand, op basis van de nu beschikbare informatie. Onderwaterdrains en drukdrains vernatten het veen, maar voor de vraag in welke mate onderwaterdrainage en drukdrainage in verschillende situaties effectief zijn als het gaat om het afremmen van bodemdaling en het reduceren van broeikasgasemissies is meer onderzoek nodig. Zoals het in de veenweiden heet: “Niets zo heterogeen als veen.” Dat onderzoek loopt gelukkig en in de loop van 2019 en de jaren daarop hopen we dit document te kunnen actualiseren en aan te vullen op basis van nieuwe informatie.
Original languageDutch
Number of pages21
Publication statusPublished - 2019

Cite this