Factsheet KIWK: Stroming en waterbeweging

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Menselijk activiteiten zoals veranderd landgebruik, het verlagen van de grondwaterpeilen, het omkeren van de oppervlaktewaterpeilen, het verstuwen van stromende wateren, het toevoeren van of doorspoelen met gebiedsvreemd water en het versneld afvoeren van water hebben de natuurlijke waterhuishouding overal sterk veranderd (Poff et al., 1997). Ook klimaatverandering met steeds nattere winters, drogere zomers en intensievere regenbuien in de zomer draagt bij aan een grotere dynamiek in de natuurlijke waterhuishouding. Stromende en stilstaande wateren wijken hydrologisch gezien steeds verder af van de oorspronkelijke toestand en worden hierdoor steeds verder verstoord (Lake, 2000). De laatste 50 jaar zijn de van nature stromende wateren in Nederland steeds meer op stilstaande wateren gaan lijken. Om de ecologische effecten van verstoorde waterbeweging te bepalen moet onderscheid worden gemaakt tussen waterbeweging in stilstaande wateren en stroming in stromende wateren.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages11
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this