Factsheet KIWK: Droogte

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de ecologische effecten van droogte te kunnen inschatten is het belangrijk onderscheid te maken tussen een zich in de tijd herhalend proces met een zekere seizoensgebonden voorspelbaarheid (‘seasonal drought’) en meer extreme droogte die veel onregelmatiger optreedt en daardoor sterk verstorend werkt op het ecosysteem (‘supra-seasonal drought’; Lake, 2003). Ook werken de effecten van dit laatste type droogte meerdere jaren door. Het eerste type droogval komt van nature voor in droogvallende bronnen en langzaam stromende bovenlopen, greppels en regenwater- of ondiep grondwater-gevoede poelen en vennen. Het tweede type treft juist normaal gesproken permanente wateren (laaglandbeken, permanente bronnen, vennen, oude armen, broekbossen, zeggenmoerassen en sloten). Voorbeelden van extreme droogtejaren in Nederland zijn bijvoorbeeld 1976 (Van Dam & Van Apeldoorn, 1978) en recenter 2018-2019 (Verdonschot et al., 2020). Deze factsheet richt zich primair op het tweede type droogval en (vooral) op de stromende wateren.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages10
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameNotitie Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this