Factsheet KIWK: basisafvoer verhogen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de basisafvoer te verhogen dienen stroomgebieden weer hydrologisch te gaan functioneren op een manier die passend is bij de systeemvoorwaarden (klimaat, geologie, geohydrologie, -morfologie, -chemie) ter plekke. Hiervoor zijn brongerichte maatregelen in het stroomgebied om water te conserveren, vast te houden, te bergen en vertraagd af te voeren noodzakelijk. Lokale maatregelen zijn hiertoe altijd onvoldoende. Maatregelen die de basis van het regionale grondwatersysteem verhogen zijn het bevorderen infiltratie in ondergrond, het omvormen naaldbos naar loofbos, het aanleggen doorstroommoerassen, het aanleggen beekbegeleidende moerassen, het verminderen van onttrekkingen, het vertragen van de afstroming door verminderen drainerende greppels, sloten, drainage, het aanbrengen van hydrologische bufferzone met oeverwalletjes, het verminderen versnelde afvoer door het niet maaien of dood hout inbrengen, het verminderen van verhard oppervlak en het terugwinnen van RWZI/industrieel effluent water.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research, Zoetwaterecosystemen
Number of pages13
DOIs
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameFactsheet Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK), Zoetwaterecosystemen, Wageningen Environmental Research

Cite this