Factoren die zorgen voor duurzaam beweeggedrag bij migrantenvrouwen

M.C. Herens, M.A.E. Wagemakers, L.A.A. den Besten, C.M. Bernaards, M.A. Koelen, L. Vaandrager, J.A.C. van Ophem

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Achtergrond. Langer leven in goede gezondheid is een speerpunt in het Nederlandse volksgezondheidsbeleid en interventies ter bevordering van lichaamsbeweging zijn hiervoor een belangrijk instrument. De levensverwachting zonder beperkingen (LZB) is een veel gebruikte maat voor gezond ouder worden, maar effecten van interventies hierop zijn onbekend. Deze presentatie beoogt inzicht te verschaffen in het effect van lichaamsbewegingsinterventies onder 55-plussers, door het effect van de beweegnorm (maximaal effect) en van geëvalueerde interventies (realistisch effect) te kwantificeren in termen van LZB. Methoden. We gebruikten een uitbreiding van de DYNAMO-HIA tool (http://www.dynamo-hia.eu), een model om het effect van leefstijlinterventies op gerelateerde ziekten en overall gezondheidsuitkomsten te bepalen. De uitbreiding betreft de link tussen leefstijl en beperkingen, via specifieke ziekten en “overige oorzaken”. Op basis van de POLS enquête is de mate van lichaamsbeweging (inactief, matig actief en norm actief) en de associatie met OESO-beperkingen bepaald en is het effect van specifieke chronische ziekten op het al dan niet hebben van OESO-beperkingen geschat. Daarnaast is DYNAMO-HIA gevuld met demografische en epidemiologische gegevens ontleend aan verschillende bronnen. We simuleerden lichaamsbeweging onder 3 scenario’s: 1.referentie scenario, 2.realisatie beweegnorm, en 3.interventie scenario voor verschillende mate van deelname. Resultaten. Als alle 55-plussers aan de beweegnorm voldoen stijgt de LZB van mannen met een jaar en van vrouwen met twee jaar. Als alle 55-plussers aan de interventie deelnemen stijgt de LZB een half jaar voor mannen en een jaar voor vrouwen. Wanneer de helft deelneemt is dit een kwart jaar en een half jaar, respectievelijk. Conclusie. Er is een relevante winst in LZB te behalen als alle 55-plussers aan de norm gezond bewegen zou voldoen. Ook de interventies kunnen bijdragen aan gezond ouder worden, maar effecten zijn sterk afhankelijk van het percentage van de populatie dat hieraan deelneemt.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2014
EventNederlands Congres Volksgezondheid 2014, Rotterdam, the Netherlands -
Duration: 10 Apr 201411 Apr 2014

Conference

ConferenceNederlands Congres Volksgezondheid 2014, Rotterdam, the Netherlands
Period10/04/1411/04/14

Cite this