Extrapolation of effects of pesticides on aquatic communities and ecosystems across different exposure patterns

M.I. Zafar

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Abstract

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de productie van agrarische gewassen brengt het risico met zich mee dat deze in aangrenzende waterlichamen, zoals sloten, vijvers, meren en/of beken, terecht kunnen komen. Er zijn verschillende manieren waarop bestrijdingsmiddelen in deze waterlichamen terecht kunnen komen, bijvoorbeeld door bovengrondse afstroming op hellende agrarische velden, door overwaaiing wanneer de toepassing van bestrijdingsmiddelen dichtbij wateroppervlakten plaatsvindt of door uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlakte- of grondwater. Omdat bestrijdingsmiddelen zijn ontwikkeld voor het aantasten van voor gewassen schadelijke biota, kunnen deze chemische gewasbeschermingsproducten ook schadelijk zijn voor verwante (aquatische) organismen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • Wageningen University
Supervisors/Advisors
  • van den Brink, Paul, Promotor
  • van Wijngaarden, Rene, Co-promotor
Award date3 Oct 2012
Place of PublicationS.l.
Print ISBNs9789461733719
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • pesticide residues
  • toxicity
  • aquatic toxicology
  • aquatic communities
  • aquatic ecosystems
  • risk assessment

Cite this