Externe werking Natura 2000 gebieden: een probleem? Toekomstperspectieven van Europese natuur in Nederland

J. Runhaar, J.H.J. Schaminée, H.P.J. Huiskes

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van deze studie is om tegenwicht te bieden aan de soms wat eenzijdige beeldvorming, dat door de Europese richtlijnen Nederland ‘op slot gaat’ en onze welvaart en ons welzijn worden bedreigd. Dat is gedaan door het probleem van de zogenaamde ‘externe werking’ van Natura 200 gebieden in een breder perspectief te plaatsen en daarmee te relativeren. In het tweede deel is ingezoomd op de regio Veluwe om na te gaan welke inspanningen nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen van de Habitatrichtlijn. Voor het proefgebied is gekozen omdat hier een aantal knelpunten bijeenkomen op het gebied van vedroging, vermesting en verzuring. Een studie in samenspraak met en in opdracht van Milieu- Natuurplanbureau, ingegeven door perikelen als bouwstop door de aanwezigheid van de korenwolf (Heerlen) en de duinhagedis (Noordwijkerhout)
Original languageDutch
Place of PublicationNieuwegein
PublisherKWR
Number of pages45
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameKiwa-rapport 07.022 / Alterra-rapport
PublisherKiwa Water Research
No.1421

Keywords

  • vegetation
  • deposition
  • nature conservation
  • habitats
  • eu regulations
  • ecohydrology
  • natura 2000

Cite this