Export van kennis en technologie door het Nederlandse agrocomplex: Verschijningsvormen, maatstaven en prestaties

S. van Berkum, J.H.M. Wijnands, A. Pronk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Conform de EU Strategy 2020 is investeren in een kennisintensieve economie een van de speerpunten van de Nederlandse overheid teneinde overeind te blijven in de mondiale concurrentie. Dat innovatie ook in het huidige kabinetsbeleid een belangrijke plaats inneemt, komt onder meer tot uiting in de vorming van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie in 2011. Voor doelmatig en effectief beleid ter stimulering van innovatie is het noodzakelijk goed inzicht te hebben in de huidige kennisintensiteit en daarmee samenhangende concurreDe vraag over de kennisintensiteit van het agrocomplex wordt in deze beschouwing uitgewerkt in twee onderdelen. Het eerste onderdeel richt zich op een conceptueel raamwerk rond kennis en de export ervan: hoe leidt kennis (en technologie) tot (meer) export en in welke verschijningsvormen doet kennis zich voor? Het tweede deel richt zich op de operationalisering van het conceptuele raamwerk: hoe meet je de kennis-intensiteit van producten en diensten die door het agrocomplex worden geëxporteerd? Daarvoor worden enkele suggesties gegeven, waarna via een aantal voorbeelden een korte beschouwing volgt over de complexiteit van de relaties tussen kennis, de kennisintensiteit van producten en diensten en export van die goederen en diensten. De beschouwing sluit af met enkele voorstellen voor mogelijke vervolgstappenntiekracht van de Nederlandse economie, en die van het agrocomplex in het bijzonder.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI
Number of pages29
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameNota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Internationaal beleid
PublisherLEI, onderdeel van Wageningen UR

Keywords

  • government policy
  • knowledge exploitation
  • innovations
  • knowledge transfer
  • agribusiness
  • agricultural sector
  • technology transfer
  • diffusion of information

Cite this