Experiment werking bufferstrook: thema Water

Gert-Jan Noij

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de periode 2016-2020 stond binnen Koeien & Kansen het thema Water op het programma. Voor alle bedrijven is een bedrijfswaterplan opgesteld. In het bedrijfswaterplan van het bedrijf van Mark Pijnenborg staat de suggestie om een onbemeste bufferstrook aan te leggen om de fosfaatbelasting op de naastgelegen sloot te verminderen. Daarom is in de periode 2018-2022 een demonstratie experiment uitgevoerd om 1) na te gaan of het praktisch uitvoerbaar is om een smalle bufferstrook aan te leggen op intensief gebruikt grasland naast een sloot, en 2) om te meten wat het effect is van een onbemeste bufferstrook op de ontwikkeling van de bodem P-toestand, de grasopbrengst en kwaliteit en de fosfaatbelasting van de naastgelegen sloot. Uit de resultaten blijkt dat het goed mogelijk is om een onbemeste bufferstrook (3 mtr) aan te leggen en onderhouden naast een sloot op een perceel intensief gebruikt grasland. Als het perceel soms voor bouwland wordt gebruikt is een bufferstrook minder praktisch, omdat de strook in de bouwlandfase lastiger is te benutten. De grasopbrengst in de strook daalt fors tot ongeveer een derde van de opbrengst op de rest van het perceel, zowel uitgedrukt in drogestof als N (Ruw eiwit). Het gehalte aan N en P in het gras daalt minder sterk, in de orde van 10-20%. Vanaf het begin van de proef daalde de P-toestand in de strook, maar ook in het perceel. Het blijkt uit te maken of bij een relatief lage dan wel hoge P-toestand wordt gestart. De lichte daling van de P-toestand van de bodem in de strook heeft na vijf jaren nog geen gevolg voor de slootwaterconcentratie van P. Er is echter wel een effect waarneembaar op de N-concentratie (vooral nitraat). Dit is goed verklaarbaar, omdat N-uitspoeling sneller reageert op verminderde bemesting dan P-uitspoeling als gevolg van de bufferende werking van de bodem. Kennelijk moet de P-uitmijning van de bufferstrook langer worden voortgezet om effect te sorteren. Uit de gewas- en bodemmetingen komt naar voren dat het effect van de bufferstroken nog kan toenemen: de daling van N- en P-opbrengst is nog niet op een laag niveau gestabiliseerd en de P-toestand in de strook is nog niet erg veel gedaald. Daarom is het niet uitgesloten dat er bij voortzetting van het experiment op termijn toch nog effecten zichtbaar worden.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages16
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Koeien en kansen
No.94
ISSN (Print)0169-3689
NameRapport / Wageningen Plant Research
No.WPR 1238

Cite this