Evalueren van het massaspectrometrisch onderzoek naar Androstenon in varkensvet

W.A. Traag, E.O. van Bennekom, L.G.M.Th. Tuinstra

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Vanweg het ontstaan van een onplezierige geur bij de bereiding van varkensvlees afkomstig van beren is het binnen de EEG niet toegestaan om vlees van beren te exporteren naar lidstaten en is in de Bondsrepubliek Duitsland de handel in vlees van beren, met een karkasgewicht van meer dan 40 kg verboden. Aangetoond is dat onder andere androstenon, een steroidhormoon, correleerd met het voorkomen van deze geur. Om te controleren of varkensvlees afkomstig is van beren ouder dan 6 maanden wordt androstenon dan ook gebruikt als parameter. Indien in het vet meer dan 300 pg/kg, androstenon wordt aangetoond , wordt bewezen geacht dat het monster afkomstig is van een beer. Om de controle ook in Nederland te kunnen uitvoeren is door het RIKILT een methode voor het bepalen van androstenon ontwikkeld, gebaseerd op gaschromatografie-massaspectrometrie. De ontwikkelde methode is uitvoerig getest en toegepast bij onderzoek naar het androstenongehalte in spekmonsters van beren, borgen, zeugen, binnenberen en tweeslachtigen. Ook is de methode toegepast voor keuringsdoeleinden en bij de uitvoering van een ringonderzoek. Bij controle na verschijnen van het rapport, van de analyseresultaten van het ringonderzoek bleek dat circa 20% tot 40% van de positief gerapporteerde monsters niet voldeden aan de in het voorschrift gestelde criteria.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages12
Publication statusPublished - 1989

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.89.36

Keywords

  • pigmeat
  • boars
  • androstenone
  • steroid hormones
  • food analysis
  • immunochemistry
  • mass spectrometry
  • gas chromatography
  • analytical methods

Cite this