Evaluation of management measures for a sustainable plaice fishery in the North Sea

R.E. Grift, W. Dekker, O.A. van Keeken, S.B.M. Kraak, B. van Marlen, M.A. Pastoors, J.J. Poos, F.J. Quirijns, A.D. Rijnsdorp, I. Tulp

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De paaibiomassa (SSB) van schol is sinds eind jaren ’80 gestaag afgenomen en uit het assessment van 2004 blijkt dat de paaibiomassa zich sinds 1994 onder het voorzorgsniveau van 230.000 ton bevindt. In 2003 heeft de Europese Commissie om een herstelplan voor schol gevraagd en in een reactie daarop heeft de Nederlandse visserijsector in 2004 een voorstel geschreven voor een duurzaam beheer van het scholbestand. Het RIVO is gevraagd om de voorstellen uit dit initiatief te evalueren om de effecten op het scholbestand in te kunnen schatten. Naast de concrete maatregelen is er een aantal onderzoeksvoorstellen dat verder moet worden uitgewerkt. Dit rapport presenteert de resultaten van die evaluatie. De voorstellen die geëvalueerd zijn, zijn hiervoor gegroepeerd in vier thema’s: 1) discards; 2) ruimtelijke verspreiding en groei; 3) maaswijdte en 4) evaluatie van managementscenario’s. Deze vier thema’s worden in de hoofdtekst besproken, in de bijlagen worden de vragen afzonderlijk beantwoord en worden meer details over gebruikte methodes gegeven
Original languageEnglish
Place of PublicationIJmuiden
PublisherRIVO
Number of pages90
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameReport / RIVO-Netherlands Institute for Fisheries Research
PublisherRIVO
No.no. C019/05

Keywords

 • fisheries
 • fishery management
 • plaice
 • fishery resources
 • rehabilitation
 • assessment
 • methodology
 • sustainability
 • simulation models
 • evaluation
 • north sea
 • fish catches
 • fish stocks
 • fisheries ecology
 • measures

Cite this