Evaluatie zevende Nederlandse bosinventarisatie (NBI-7)

Frits Mohren, Jan den Ouden, Hans Jansen, Dick Brus, Etiënne Thomassen, Rense Haveman, Lena Schulze Middendorf, Leen Govaere, Harm Bartholomeus

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport evalueert de lopende, zevende Nederlandse Bosinventarisatie (NBI-7), met betrekking tot de gehanteerde methoden, de efficiency van de inzet van mensen en middelen, en de aansluiting bij actuele ontwikkelingen in beheer en beleid van het Nederlandse bos en de internationale rapportage verplichtingen zoals in het kader van het klimaatbeleid. Het rapport constateert dat de NBI-7 betrouwbare gegevens levert over de structuur en samenstelling van het Nederlandse bos, de groei en ontwikkeling van het bos, en de omvang en verandering van het Nederlandse bosareaal. De NBI gegevens komen tegemoet aan een uitgebreide en diverse vraag naar informatie over het Nederlandse bos, de nauwkeurigheid en kwaliteit van de gegevens is voldoende en geeft geen aanleiding tot ingrijpende heroverweging van opzet of methodes. Ten behoeve van de transparantie en de kwaliteitsborging is het wenselijk om de gebruikte uitgangspunten, technieken en analysemethoden helder en eenduidig vast te leggen. Voor de statistische verwerking van de steekproef wordt een aantal aanbevelingen voor verbetering gedaan. Dit betreft onder andere het overstappen van variabele steekproefcirkels naar vaste plotstralen en het verwerken van de steekproef met een alternatief ontwerp. De basis van de steekproef, de bossenkaart, voldoet voor de steekproef. Door de resolutie te vergroten kunnen ook de kleinere boselementen in het landschap beter worden gemonitord. Uitbreiding van het steekproefnetwerk met opname van kleine bosjes (<0,5 hectare) wordt aangeraden. Daarnaast wordt aanbevolen om de nauwkeurigheid van de monitoring van het bosareaal waar mogelijk te verbeteren zodat ook de doelstelling van bosuitbreiding van de Bossenstrategie in volgende bosinventarisaties geëvalueerd kan worden. De werkwijze van de NBI-7 is efficiënt en kosteneffectief. De dichtheid van het steekproefnetwerk is toereikend, en kan evenals de vijfjaarlijkse meetfrequentie gehandhaafd blijven. De meeste opgenomen meetvariabelen zijn relevant; alleen houtkwaliteit kan als variabele vervallen. De opname van dood hout zou moeten worden aangepast, en de karakterisering van de hoofdboomsoort zou kunnen worden uitgebreid met een aantal mengings-categorieën. Kenmerken en gevolgen van verstoringen dienen beter te worden gedefinieerd. Het steekproefnetwerk leent zich niet tot opname van biodiversiteitsaspecten anders dan die van houtige planten. Informatie over andere soortgroepen dient uit andere meetnetten te worden afgeleid. Voor het monitoren van koolstof dient de steekproef te worden aangevuld met informatie over de bodem. De Nederlandse bosinventarisatie is een belangrijke basis voor discussie en gedachtenvorming. Het is daarom wenselijk om te zorgen voor goede en effectieve publieksvoorlichting. Daarbij is de vrije beschikbaarheid van de gegevens belangrijk voor de transparantie, en voor een breed gebruik van de NBI resultaten.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University & Research
Number of pages74
ISBN (Electronic)9789463958363
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Cite this