Evaluatie weidevogelbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Alterra heeft voor het Milieu- en Natuurplanbureau het weidevogelbeleid geanalyseerd. Daarbij is aandacht geschonken aan de (ontwikkeling van) beleidsdoelstellingen, de ontwikkeling van de weidevogelpopulatie, de natuurwetenschappelijke basis van de beheervoorschriften en de uitvoering van de beheerregelingen. De aandacht is gericht op het (betaalde) beheer door agrariërs en terreinbeherende organisaties. Het beheer door vrijwilligers is niet in de analyses meegenomen. Gekeken is of van de huidige beheerregimes effecten verwacht mogen worden. Daarnaast is in een aantal generieke analyses gekwantificeerd in hoeverre de locatie van de huidige beschikkingen adequaat is. Het gaat daarbij om vragen als: welk deel van de beschikkingen ligt (1) binnen (belangrijke) weidevogelgebieden; (2) buiten de verstoringinvloed van wegen; (3) binnen voldoende open landschap en (4) buiten gebieden met zware predatie? Deze analyses geven een indicatie van het wel- of niet effectief kunnen zijn van het beheer. Met deskundigen (afkomstig uit onderzoek, beleid en beheer) zijn twee workshops gehouden, waarin de resultaten zijn besproken en van gedachte is gewisseld over de wijze waarop in Nederland aan de weidevogels perspectief kan worden geboden. De geschetste zoekrichting geniet een breed draagvlak. Centraal daarbij stond de noodzaak voor aandacht voor alle aspecten van het weidevogelbiotoop en de urgentie van ruimtelijke focussing van het beleid. Trefwoorden: Agrarisch natuurbeheer, weidevogelbeleid, evaluatie
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages66
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.9
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

 • birds
 • grasslands
 • nature conservation
 • evaluation
 • environmental management
 • environmental policy
 • population ecology
 • biotopes
 • netherlands
 • government policy
 • ministries of agriculture
 • grassland birds
 • waders
 • agri-environment schemes

Cite this