Evaluatie van het, in 1988 in het kader van het VREK-programma uitgevoerde onderzoek naar de cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten in vlees en organen van runderen, varkens, schapen, kalveren en pluimvee

W. van Delft, G. Vos, F. Huf, A.H. Roos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De in 1988 in het kader van het LAC-signaleringsprogramma VREK gevonden lood-, cadmium-, kwik- en arseengehalten zijn gepresenteerd en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. Voorts zijn de gevonden gehalten getoetst aan de geldende aktiegrenzen en normen. De in 1988 gevonden cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten in dierlijke produkten zijn in het algemeen vergelijkbaar met de onderzoeksresultaten van voorgaande jaren. De over de afgelopen jaren waargenomen licht dalende trend in de loodgehalten in organen van schapen, runderen en kalveren zijn mogelijk het gevolg van een daling van de atmosferische looddepositie t.o.v. voorgaande jaren. De dalende trend is het meest duidelijk bij schapen (intensieve beweiding). In de verdelingen van de in 1988 gevonden loodgehalten in vlees, levers en nieren van varkens is nauwelijks een verdere verandering opgetreden t.o.v. de resultaten van 1987. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gevonden loodgehalten de bepalingsgrens van de toegepaste analysemethode zeer dicht naderen. In 1988 werden in 2 monsters kalfslever de voor runderlever geformuleerde aktiegrens en norm voor cadmium overschreden. In 3 monsters rundernier werd de voor cadmium geldende aktiegrens overschreden. De norm werd hierbij niet overschreden. In 2 monsters schapenleren werden extreem hoge cadmiumgehalten (2.20 resp. 2.24 mg/kg) aangetroffen. Voor schapen zijn echter geen aktiegrenzen of normen vastgesteld.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages12
Publication statusPublished - 1989

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.89.15

Keywords

  • analysis
  • animal products
  • control
  • heavy metals
  • meat
  • meat products
  • testing

Cite this