Evaluatie van het, in 1985 in het kader van het VREKprogramma, uitgevoerde onderzoek naar de cadmium-, lood-, kwik- en arseengehalten in vlees en organen van runderen, varkens, schapen en pluimvee

G. Vos, A.H. Roos

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Doel van dit onderzoek is: Het Ministerie van Landbouw en Visserij en met name de LAG-stuurgroep "Vee, vlees en eieren" en de LAG-werkgroep "zware metalen" te informeren omtrent het gehalte aan lood, cadmium, kwik en arseen in vlees en organen van consumptiedieren; ondersteuning van de Nederlandse exportbelangen ten aanzien van dierlijke produkten. De in 1985 in het kader van het LAC-signaleringsprogramma VREK gevonden lood-, cadmium-, kwik- en arseengehalten zijn geëvalueerd en vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren. De gevonden gehalten zijn getoetst aan geldende aktiegrenzen en ontwerpnormen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Publication statusPublished - 1986

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.86.16

Keywords

  • meat
  • meat quality
  • meat composition
  • quality controls
  • cadmium
  • lead
  • mercury
  • arsenic
  • organs

Cite this