Evaluatie van het bodemkwaliteitsmeetnet Drentsche Aa en Elperstroom

J. Roelsma, M. Knotters

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van de provincie Drenthe is een evaluatie van het bodemkwaliteitsmeetnet Drentsche Aa en Elperstroom uitgevoerd. Het bodemkwaliteitsmeetnet is in 1994 ingericht om de effecten van maatregelen in het kader van het ROM/WCL-project in het stroomgebied van de Drentsche Aa en Elperstroom te kunnen monitoren. Uit de evaluatie blijkt dat de gemeten nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater onder landbouwgronden met een factor 2 de nitraatrichtlijn overschrijden. Tevens neem het aandeel fosfaatverzadigde gronden in de landbouwgebieden toe. Hierbij neemt het risico toe dat in de toekomst de doelen met betrekking tot de Kader Richtlijn Water niet worden gehaald.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra, Wageningen-UR
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-report
PublisherAlterra Wageningen UR
No.1911
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • soil quality
  • brook valleys
  • watersheds
  • drenthe
  • heavy metals
  • phosphates
  • agricultural soils

Cite this