Evaluatie van gedocumenteerde herstelprojecten in Nederland van 2006 t/m 2019

Anne-Marie J.M. van Noord, Jip de Vries*, Piet F.M. Verdonschot, Ralf C.M. Verdonschot

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om een idee te krijgen van de mate aan wetenschappelijke onderbouwing achter geïmplementeerde herstelmaatregelen voor oppervlaktewateren in Nederland,
zijn bestaande maatregel-effect rapporten uit de periode 2006-2019 geëvalueerd. Deze evaluatie maakt duidelijk dat we maar een beperkt inzicht hebben in de
daadwerkelijke effectiviteit van maatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het ontbreken van studies waarin maatregellocaties voldoende worden vergeleken
met hun aanvankelijke toestand (voor ingreep) en/of controlelocaties, en het beperkte gebruik van noodzakelijke statistische analyses. Alleen wanneer in maat-
regel-effectstudies een wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksopzet en data-analyse wordt uitgevoerd en gerapporteerd kunnen we uitspraken doen over de
daadwerkelijke mate van effectiviteit van maatregelen. Tot op heden ontbreekt het hier aan. Deze kennis dient daarom verder te worden ontwikkeld en toegepast
om de ecologische toestand in onze oppervlaktewateren effectiever te kunnen verbeteren.
Original languageDutch
Place of PublicationAmersfoort
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages36
ISBN (Electronic)9789464471861
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameStowa rapport
PublisherKennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK)
No.2022-18

Cite this