Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen; eindrapport

A.F.M. Olsthoorn, R.J.A.M. Wolf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Aanvullend op brongerichte maatregelen wordt in het kader van Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) onderzoek gedaan en maatregelen getroffen om de effecten van vermesting, verzuring en verdroging terug te dringen en de voor Nederland karakteristieke (natuur)waarden van o.a. multifunctionele bossen te herstellen en te behouden. In OBN-verband zijn daarom enkele effectgerichte maatregelen (EGM) in multifunctionele bossen met rijkssubsidie uitgevoerd en in 2004 en 2005 onderzocht op daadwerkelijke effecten ervan voor herstel en behoud van het bos. Deze evaluatie beslaat twee typen maatregelen. a. Bekalking en het toevoegen van nutriënten. Doel: herstel van de mineralenbalans en zuurgraad in het bos. b. Aanpassen van de bosvegetatie. Doel: behoud en ontwikkeling van vitale bomen, een gewenste boomsoortensamenstelling en het bevorderen en ontwikkelen van natuurwaarden in het bos. De resultaten en conclusies uit de acht deelrapporten van bovenstaande onderzoeken zijn in dit eindrapport samengevat en geïntegreerd.
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherLNV-DK
Number of pages56
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport DK
PublisherLNV-DK
No.nr. 2006/051-O

Keywords

  • forests
  • recreation
  • biodiversity
  • forest policy
  • vegetation
  • liming
  • evaluation
  • netherlands
  • measures
  • natura 2000

Cite this