Evaluatie van de forfaitaire waarden voor fosfaat en stikstof in mestcode 13 & 43

P.J.L. Derikx, B. van de Kooi

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds 2017 is het verplicht om een transport van vaste mest met mestcode 13 of 43 en mengsels waarin deze mestcodes voorkomen, door een onafhankelijke monsternemer te laten bemonsteren voor de bepaling van de fosfaat- en stikstofconcentraties. Echter, indien er in dit proces van vastlegging onvolkomenheden optreden kan er, onder voorwaarden, gebruik gemaakt worden van de geldende forfaitaire fosfaat- en stikstofgehalten ter verantwoording van de vracht in de mestboekhouding. De invoering van de systematiek van de onafhankelijke monsternemer en de in de tijd veranderde samenstelling van diervoeders kunnen effect hebben op de daadwerkelijk gemeten fosfaat- en stikstofconcentratie. Aan de hand van de cijfers, zoals die van reguliere vrachten vastgelegd zijn, is een beeld geschetst van de huidige situatie. Met dit onderzoek is aangetoond dat de forfaitaire waarden die momenteel gehanteerd worden voor de fosfaat- en met name stikstofconcentraties voor mestcode 13 en 43 veel hoger (7 - 133%) zijn dan de waarden die gemiddeld gezien daadwerkelijk aanwezig zijn in deze mestfracties. Aanpassing van deze forfaitaire is belangrijk om een beter beeld te geven van de af- en aanvoer van fosfaat en stikstof op bedrijfsniveau.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Food Safety Research
Number of pages13
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2020

Publication series

NameWFSR-report
No.2020.012

Cite this