Evaluatie van adaptief digitaal leermateriaal voor biotechnologie in universitair onderwijs

J.R. van Seters, M.A. Ossevoort, J. Tramper, M.J. Goedhart

Research output: Contribution to conferenceConference paperAcademicpeer-review

Abstract

Mede door de ingevoerde BAMA structuur in het hoger onderwijs, krijgen docenten te maken met zeer heterogene groepen in hun cursussen. Studenten met verschillende vooropleidingen gevolgd in Nederland of het buitenland stromen in Nederlandse Master programma’s in. De voorkennis die deze studenten op specifieke onderwerpen hebben, loopt hierdoor zeer uiteen. In Wageningen is daarom een software pakket geschreven dat studenten laat oefenen met de stof die als voorkennis beschouwd wordt voor een bepaalde cursus. De lesmodules die met dit softwarepakket zijn ontwikkeld, worden aan het begin van een cursus aangeboden. De studenten hebben na het volgen van zo’n voorkennismodule dezelfde basiskennis en kunnen vervolgens de colleges van de cursus begrijpen. Om studenten die de voorkennis al bezitten niet te belasten met een herhaling van de leerstof wordt deze gedifferentieerd aangeboden. Een student die de voorkennis al bezit, krijgt minder oefening aangeboden en is eerder klaar met de lesmodule dan een student die nog veel voorkennis mist.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2010
Event37th Onderwijs Research Dagen, Enschede, The Netherlands -
Duration: 24 Jun 201024 Jun 2010

Conference

Conference37th Onderwijs Research Dagen, Enschede, The Netherlands
Period24/06/1024/06/10

Cite this