Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 1. Een modelberekening van de capaciteit van opvanggebieden voor overwinterende ganzen en smienten

B.A. Nolet, J.M. Baveco, H. Kuipers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze modelstudie onderzoekt of de capaciteit van opvanggebieden voldoende is om de aantallen in Nederland overwinterende ganzen (vier soorten) en smienten te herbergen. Het model maakt gebruik van waargenomen aantallen per maand per provincie. Deze worden over de bekende slaapplaatsen verdeeld. In het model streven de vogels naar een energiebalans tegen zo laag mogelijke energetische kosten. De vogels vliegen dagelijks vanaf de slaapplaatsen naar de voor hen beste foerageerterreinen en putten geleidelijk het voedsel uit door er te foerageren. Daarnaast is er een afname van het voedsel door andere oorzaken dan ganzen- en/of smientenvraat. Een tekort treedt op als de vogels niet binnen de opvanggebieden in hun energiebehoefte kunnen voorzien. Het model voorspelt een realistische graasdruk en afname van grashoogte. De modeluitkomsten suggereren dat er bij de huidige aantallen slechts geringe tekorten (
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages70
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1840
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • geese
  • ducks
  • overwintering
  • carrying capacity
  • feeding behaviour
  • models
  • wildlife management
  • netherlands

Cite this