Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 10. Hebben overwinterende ganzen invloed op de weidevogelstand?

D. Kleijn, E. van Winden, P.W. Goedhart, W. Teunissen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport richt zich op de vraag of de sterk toegenomen dichtheden ganzen in bepaalde gebieden mede verantwoordelijk kunnen zijn voor de achteruitgang van de weidevogels ter plekke. Gebruik makend van data verzameld in de periode 1990-2005 in het kader van het weidevogelmeetnet en de watervogeltellingen in ganzentelgebieden werd onderzocht in hoeverre gebieden met hoge dichtheden ganzen overlappen met gebieden met hoge dichtheden weidevogels. De effecten van hoge dichtheden overwinterende ganzen op in Nederland broedende weidevogels lijken verwaarloosbaar of positief. Resultaten van onderzoek van SOVON en Alterra
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages43
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1771
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • geese
  • biological competition
  • interactions
  • population dynamics
  • ecological disturbance
  • overwintering
  • netherlands
  • grassland birds

Cite this