Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 5. Invloed opvangbeleid op de verspreiding van overwinterende ganzen en smienten binnen Nederland

H.P. van der Jeugd, E. van Winden, K. Koffijberg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De toenemende schade aan landbouwgewassen die de foeragerende vogels veroorzaken waren aanleiding om nieuw beleid te ontwikkelen ten aanzien van de opvang van de overwinterende populaties. In deze studie wordt onderzocht hoe de populatie overwinterende ganzen en smienten zich heeft ontwikkeld sinds de invoering van het nieuwe beleid en in hoeverre van de aangewezen foerageergebieden en natuurgebieden gebruik wordt gemaakt. Gedurende drie evaluatiewinters bevond 57 tot 60% van de in Nederland overwinterende ganzen en Smienten populaties zich binnen foerageeren natuurgebied. Daarmee is de doelstelling van het beleid vrijwel alle vogels op te vangen nog niet gehaald.
Original languageDutch
Place of PublicationBeek-Ubbergen
PublisherSOVON Vogelonderzoek Nederland
Number of pages55
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Publication series

NameSOVON-onderzoeksrapport
PublisherSOVON Vogelonderzoek Nederland
No.2008/20
ISSN (Print)1382-6247

Keywords

  • geese
  • branta
  • dispersal
  • overwintering
  • wildlife management
  • agricultural land
  • browsing damage

Cite this